Från ovan 2017 Från ovan 2017 Från ovan 2017 Från ovan 2017 Från ovan 2017 Ryd Torv AB bildades 1995 o utökade arealen 2016

VTS Maskin står för arbetet med att bryta torven och Ryd Torv AB är själva torvtäkten

Sedan 1995 är vi vår egen entreprenör på torvmossen.

Med egentillverkade redskap och specialanpassade maskiner gör vi jobbet på mossen så effektivt som möjligt.

Tack vare våra maskiner tar vi oss fram på mycket blöt mark

Staplad torv Staplad torv Staplad torv Staplad torv Staplad torv Långa rader med blocktorv täckta under torktiden

 

 

Torvblockslass Torvblockslass Torvblockslass Torvblockslass Torvblockslass Torvblocken läggs på lager för senare transport

2016 fick vi äntligen positivt besked om ytterligare produktion på intillliggande mark.

Vi har med förnyade rättigheter fortsatt torvproduktion i flera år till räddad.

Ryd Torv har ökad i omfång och blivit det dubbla

  • År 2000
  • År 2017

Torvblocken har legat staplade på pall för att torka...Här kommer vi med skopa för lastning till vagn.

Som sedan körs iland till planen för att kunna sändas iväg till kund

Arbetet på mossen Arbetet på mossen Arbetet på mossen Arbetet på mossen Arbetet på mossen Med skopan blir det lagom stora block

Vi gör själva entreprenörjobbet på vår mosse Ryd Torv
med våra maskiner.

En anpassad blockskopa används för att få upp
lagom stora block

Under sommarperioden är det mest aktivitet
på mossen med att gräva och stapla blocken.

Men vi säljer torven hela året

För att enkelt kunna ta sig fram
har vi byggt ett servicefordon.

Denna "taxi" använder vi för transport av material
och personal 

 

Krävs en speciell vagn för att få iland torven
Denna är väl anpassad för att klara jobbet

Det nya tillskotten på mossen är en egentillverkad plastupprullare.....

Kommer förhoppningsvis bespara en massa slit.