Från ovan 2017 Från ovan 2017 Från ovan 2017 Från ovan 2017 Från ovan 2017 Ryd Torv AB bildades 1995 o utökade arealen 2016

VTS Maskin har anpassade maskiner som nu finns bl.a. på torvtäkten Ryd Torv AB

Sedan 1995 fram till mossens försäljning var vi vår egen entreprenör på torvmossen.

Med egentillverkade redskap och specialanpassade maskiner gjorde vi jobbet på mossen så effektivt som möjligt.

Tack vare våra maskiner tar vi oss fram på mycket blöt mark

Men i oktober 2019 sålde vi bolaget Ryd Torv som hade täkttillståndet

och därmed såldes även en del av de specialanpassade maskinerna som vi använt där.

Vi fortsätter dock med en del arbete som konsulter så den nye ägaren kommer igång

Staplad torv Staplad torv Staplad torv Staplad torv Staplad torv Långa rader med blocktorv täckta under torktiden

 

 

Torvblockslass Torvblockslass Torvblockslass Torvblockslass Torvblockslass Torvblocken läggs på lager för senare transport

2016 fick vi äntligen positivt besked om ytterligare produktion på intillliggande mark.

Vi har med förnyade rättigheter fortsatt torvproduktion i flera år till räddad.

Företaget Ryd Torv ägs numer av Kronen Group 

Men då vi varit med om uppstarten och ända fram till år 2019

så är vi glada över att våra maskiner samt vi själva fortfarande är aktiva med vår hjälp

Ryd Torv har ökad i omfång och blivit det dubbla

  • År 2000
  • År 2017

Torvblocken har legat staplade på pall för att torka...Här kommer vi med skopa för lastning till vagn.

Som sedan körs iland till planen för att kunna sändas iväg till kund

Arbetet på mossen Arbetet på mossen Arbetet på mossen Arbetet på mossen Arbetet på mossen Med skopan blir det lagom stora block

Vi gör entreprenörsjobb på torvmossen Ryd Torv
samt i Broaryd på ABT Peat
med våra maskiner.

En anpassad blockskopa används för att få upp
lagom stora block

Under sommarperioden är det mest aktivitet
på mossarna med att gräva och stapla blocken.

Men torven säljs hela året

För att enkelt kunna ta sig fram
har vi byggt ett servicefordon.

Denna "taxi" används för transport av material
och personal 

Krävs en speciell vagn för att få iland torven
Denna är väl anpassad för att klara jobbet

Det nya tillskotten på mossen är en egentillverkad plastupprullare.....

Kommer förhoppningsvis bespara en massa slit.

Just nu bygger vi ytterligare en på beställning av kund