Bredbandad grävmaskin Bredbandad grävmaskin Bredbandad grävmaskin Bredbandad grävmaskin Bredbandad grävmaskin Vår bredbandade maskin klarar jobbet


Vi fick på uppdrag från Länsstyrelsen i Kronoberg samt Jönköping
i uppgift att gräva dämmen etc för återställande av mossar
i deras Life to add(d) projekt.

En del av detta arbete var faktiskt på "hemmaplan"

Se artikel från Länsstyrelsen om arbetet på Anderstorps stormosse.

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skotsel-av-skyddad-natur/life-to-addmire/life-to-ad(d)mire-i-anderstorps-stormosse/Pages/folj-projektet-anderstorp.aspx

Extra breda band för våtmarksarbete Extra breda band för våtmarksarbete Extra breda band för våtmarksarbete Extra breda band för våtmarksarbete Extra breda band för våtmarksarbete I behov av extra beda band

Text från artikeln:

I mitten av oktober kommer äntligen grävarbetena igång på Anderstorp! Först ut är området väster om Älgarem, söder om Ströudden. En extra bredbandad grävmaskin börjar med några rader dämmen längst uppströms i tvärdikena. Mossens yta blir direkt blötare. Ser riktigt bra ut!