Vi bygger nytt och bygger om

Det saknas ibland maskiner etc för att kunna utföra arbeten på bästa sätt.
Vi upptäckte tidigt att vi behövde anpassa maskinerna för vårt eget arbete på vår mosse Ryd Torv.

Vi letar hela tiden efter lösningar för att effektivisera vårt arbete och har med åren kommit på en del speciallösningar samt anpassat maskinerna för att passa sitt syfte. Vi har även byggt egen vagn till mossen.

Under senare år har vi även fått förfrågningar från kunder som vill ha hjälp med ombyggnader av maskiner samt även en del nybyggnationer.

Därmed kan vi erbjuda även denna tjänst.

Fråga oss gärna !

 

Stor grävmaskin ombyggd till breda band Stor grävmaskin ombyggd till breda band Stor grävmaskin ombyggd till breda band Stor grävmaskin ombyggd till breda band Stor grävmaskin ombyggd till breda band Stor grävmaskin ombyggd till breda bandplattor
Vagnsbygge på beställning av kund Vagnsbygge på beställning av kund Vagnsbygge på beställning av kund Vagnsbygge på beställning av kund Vagnsbygge på beställning av kund Tillverkad vagn färdigställd hösten 2013
Plastupprullare Plastupprullare Plastupprullare Plastupprullare Plastupprullare Nytillverkning av vagn för att rulla upp plast gjordes i början på år 2015
Lastat och klart för transport till kund Lastat och klart för transport till kund Lastat och klart för transport till kund Lastat och klart för transport till kund Lastat och klart för transport till kund Nya breda band klarmonterade och maskinen ska nu till kund
Liten grävmaskin ombyggnation Liten grävmaskin ombyggnation Liten grävmaskin ombyggnation Liten grävmaskin ombyggnation Liten grävmaskin ombyggnation Liten grävmaskin ombyggd med bandplattor
Torvvagn och skopa till mossen och vår MB trac Torvvagn och skopa till mossen och vår MB trac Torvvagn och skopa till mossen och vår MB trac Torvvagn och skopa till mossen och vår MB trac Torvvagn och skopa till mossen och vår MB trac Skopa och vagn till arbetet på mossen
Ombyggnad nr 20 Ombyggnad nr 20 Ombyggnad nr 20 Ombyggnad nr 20 Ombyggnad nr 20 Nr 20 i ordningen av ombyggnad bandvagn gjordes klar i mars 2015

Trött på den jobbiga hanteringen med täckplasten.

Då hittar vi på en lösning genom en plastupprullare....

Finns en längre film under fliken Entreprenadtjänster - Ryd Torv

Vagnbygge 2013 till mosse åt kund Vagnbygge 2013 till mosse åt kund Vagnbygge 2013 till mosse åt kund Vagnbygge 2013 till mosse åt kund Vagnbygge 2013 till mosse åt kund Nybyggnation av vagn till torvmosse åt kund 2013
underredet till stor vagn underredet till stor vagn underredet till stor vagn underredet till stor vagn underredet till stor vagn Underredet till stora vagnen
T.o. m ett Lok har vi nu tillverkat T.o. m ett Lok har vi nu tillverkat T.o. m ett Lok har vi nu tillverkat T.o. m ett Lok har vi nu tillverkat T.o. m ett Lok har vi nu tillverkat Fick förfrågan om vi kunde nytillverka ett lok enl gammal modell Detta bygge levererades i mars 2016