Vagnsbygget som pågått under vintern klart och kommer levereras till Broaryd inom kort

2018-03-11 15:22