Dagliga transporter till Hova Vi har en fast tur som körs till Hova

Varje dag körs en transport med vår lastbil.

Vi startar i Anderstorp och hämtar i Tranemo för fortsatt färd

förbi Skövde och Mariestad med slutdestination i Hova.

Finns viss flexibilitet på rutt och mån av plats på bil

Så det finns möjligheter för er att få med ert gods på färden......

Förfrågningar görs till Kent på tel: 070-2417020